Kennismakingsgesprek (30 minuten)

Het kennismakingsgesprek is GRATIS. U kunt mij bellen, mailen of het contactformulier op deze website invullen om een afspraak te maken. We bespreken kort de hulpvraag en kijken wat ik voor jullie kan betekenen. Als er wederzijds een klik is, volgt het intakegesprek.

 

Intakegesprek (90 minuten)

Het intakegesprek is een uitgebreid gesprek , aan de hand van het vooraf ingevulde formulier. Dit gesprek is alleen met ouders zodat jullie de ruimte krijgen om te vertellen waar je tegenaan loopt en vragen te stellen. We inventariseren de thema's die er spelen, we kijken wat de gewenste situatie zou zijn, de hulpvraag van jullie kind/puber en bepalen het startpunt. 

 

Coaching (60 minuten)

Na het intakegesprek start het Coachingstraject. De duur van een traject kan verschillend zijn omdat elk kind/puber uniek is en elke situatie anders. Tijdens de coaching zal ik de talenten en kwaliteiten van uw kind/puber in kaart brengen. We kijken samen welke behoeftes uw kind/puber heeft en wat hij te leren heeft. We oefenen met behulp van verschillende werkvormen en deze stem ik af op de belevingswereld, interesses, en leeftijd van het kind/puber. Vertrouwen, veiligheid en plezier zijn heel belangrijk in mijn praktijk!

 

Indien gewenst kan er een tussenevaluatie plaats vinden met ouders om de voortgang van het traject  te bespreken. 

 

Eindgesprek (30 minuten)

Er is coaching tot dat het kind/puber aangeeft weer zelf verder te kunnen en voldoende vertrouwen heeft. De laatste coachingssessie wordt samen met het kind/puber op een leuke manier afgesloten en er zal een eindgesprek met ouders en kind/puber plaats vinden. Tijdens dit gesprek wordt de huidige situatie besproken en evalueren we het traject. We kijken samen of jullie als ouder en kind/puber met de praktische tips zelf verder kunnen.

 

 

Vanzelfsprekend heb ik beroepsgeheim. Dat betekent, dat vertrouwelijke informatie alleen wordt doorgegeven aan derden (zoals jullie dokter of de leerkracht van jullie kind) met jullie toestemming en toestemming van jullie kind.